Ogrody botaniczne

Działy tematyczne Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego

Wrocławski Ogród Botaniczny jest jednym z najstarszych ogrodów w Polsce. Podzielony jest na dziewięć działów, wśród których warto wymienić między innymi dział dydaktyki i morfologii roślin, dział panorama natury oraz dział pracowni kultur tkankowych. Dział dydaktyki i morfologii roślin posiada ekspozycję gatunków ilustrujące takie zagadnienia związane z roślinnością, jak: z zakresu biologii roślin, z zakresu morfologii roślin, z zakresu ekologii roślin oraz z zakresu geografii roślin. Zagadnienia ta umożliwiają zapoznanie się z budową kwiatów, sposobami zapylania kwiatów, typami owoców, sposobami rozsiewania nasion, różnorodnością typów kwiatostanów, różnorodnością typów pędów, różnorodnością typów liści, różnorodnością typów korzeni oraz różnorodnością form życiowych roślin. Dział panorama natury stanowi stałą wystawę, która przedstawia wszystkie ery, jak również okresy wchodzące w skład całego biegu dziejów Ziemi. Lewa strona wystawy stanowi ekspozycję skał oraz minerałów Dolnego Śląska. Z kolei prawa strona wystawy stanowi główny jej element. Elementem tym jest obraz panoramiczny o rozmiarach 36 na 2 metry. Obraz ten wykonany jest przez malarza Janusza Merkla. Obraz przedstawia rozwój życia na Ziemi przez różne epoki zaczynając od kambru do czwartorzędu. Na terenie tego ogrodu znajduje się wiele kładek, które stanowią przeprawy dla pieszych przez staw. Staw ten jest starorzeczem jednego z bocznych ramion Odry. Znajduje się tutaj wiele alei spacerowych, kładka oraz pomost.

Podobne

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu o powierzchni 3,81 hektara stanowi połączenie ogrodu botanicznego oraz zoologicznego. W ogrodzie botanicznym znajduje się kilka drzew, które stanowią pomniki przyrody. Wśród nich warto wymienić między innymi następujące: sosna czarna, której pierśnica wynosi 234 centymetry, a wysokość wynosi 17 metrów, dąb szypułkowy, którego pierśnica wynosi 324 centymetry, a wysokość wynosi 27,5 metra, miłorząb dwuklapowy, którego pierśnica wynosi 171 centymetrów, a wysokość wynosi 15 metrów, buk zwyczajny, którego pierśnica wynosi 279 centymetrów, a wysokość wynosi 15 metrów oraz leszczyna turecka, której pierśnica wynosi 232 centymetrów, a wysokość wynosi 9 metrów. Warto tutaj wspomnieć, że poza wybiegami dla zwierząt, jak również poza bogatą kolekcją botaniczną, ogród wyposażony jest również w takie elementy, jak: ptaszarnia, herpetarium, „mini zoo” oraz staw i sadzawki. Na terenie ogrodu znajduje się również wiele zabytków oraz pomników, do których należą kolejno: zabytkowy dworek z XVIII wieku, zabytkowa drewniana willa Leagnera, głaz narzutowy oraz grobowiec...

Działalność Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu oprócz bogatej kolekcji botanicznej oraz zoologicznej może się pochwalić osiągnięciami w zakresie działalności edukacyjnej oraz kulturalnej. Wśród najważniejszych działań warto wymienić następujące: Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Ekologicznej, festyny z okazji Dnia Dziecka, wystawy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, Wystawa Fotografii Przyrodniczej "Toruń w obiektywie", dzień wiosny oraz mini-stadnina koni i kucyków z możliwością jazdy. Kolejnym interesującym ogrodem botanicznym jest Ogród Botaniczny w Poznaniu. Jest to placówka naukowa oraz edukacyjna Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Początkowym ogrodem botanicznym w Poznaniu był Szkolny Ogród Botaniczny założony w latach 1922-1925. ogród ten jest wpisany na listę zabytków. Obecnie ogród dzieli się na kilka działów oraz kolekcji tematycznych, do których należą: kolekcje szklarniowe, kolekcje gruntowe, pawilon ekspozycyjno-dydaktyczny, rzeźby oraz głaz narzutowy. Dział kolekcji szklarniowych złożony jest z kilku obiektów o łącznej powierzchni 800 metrów kwadratowych. Znajduje się tutaj kolekcja 2500 taksonów. Wśród najliczniejszych gatunków pojawiających się tutaj warto wymienić między innymi następujące: kaktusowate, gruboszowate,...

Ogród Botaniczny w Poznaniu
Ogród Botaniczny w Poznaniu może pochwalić się szeroką kolekcją wielu gatunków roślin z różnych stron świata. Wśród najważniejszych okazów warto wymienić welwiczję przedziwną. Jest to jedyny kwitnący okaz rośliny w Polsce rodzaju męskiego, który został wyhodowany z nasiona. Ma 35 lat. Wśród innych ciekawych okazów roślinnych tego ogrodu warto wymienić następujące: wiktoria królewska, lotos orzechodajny, rozłożnia kolczasta oraz kolekcje storczykowatych. W dziale szklarniowym znajdują się sukulenty, rośliny strefy międzyzwrotnikowej oraz rośliny strefy podzwrotnikowej. Wśród kolekcji roślin gruntowych można wyróżnić kilka następujących działów tematycznych: dział biologii roślin, dział roślin ozdobnych, dział ekologiczno-geograficzny, dział geografii roślin, dział kolekcji dendrologicznych, dział systematyki roślin, dział roślin wodnych i bagiennych, dział roślin rzadkich i ginących oraz alpinarium. Dział ekologiczno-geograficzny złożony jest z dwóch części. Pierwsza część położona jest w północno-zachodniej części ogrodu. Składa się na nią fragment lasu dębowo-grabowego. Druga część znajduje się w północno-wschodnich rejonach ogrodu. Tu znajduje się kompleks szuwarowo-łąkowy. Dział geografii roślin...

Działy tematyczne Ogrodu Botanicznego w Poznaniu
Ogród Botaniczny w Poznaniu złożony jest z wielu kolekcji oraz działów tematycznych. Jednym z takich działów jest dział kolekcji dendrologicznych. Zajmuje on powierzchnię około pięciu hektarów. Tutaj znajdują się drzewa oraz krzewy o charakterystyce dekoracyjnej. W dziale systematyki roślin z kolei znajduje się około 2000 taksonów zarówno drzew, jak i roślin zielnych. Teren działu zajmuje około dwóch hektarów powierzchni ogrodu. Tutaj znajdują się rośliny rodzime, jak i te pochodzące z różnych stron świata. Rośliny SA tutaj prezentowane w układzie systematycznym Englera. Znajdują się tutaj miedzy innymi następujące kolekcje: skalnicowatych, różowatych, bobowatych, jasnotowatych, astrowatych, bukowatych oraz brzozowatych. Alpinarium to kolejny dział tego obszernego ogrodu botanicznego. Alpinarium zajmuje 6000 metrów kwadratowych powierzchni. Wyposażony jest w około 1600 taksonów roślin pochodzących z różnych pasm górskich. Znajdują się tutaj rośliny porastające strefy klimatyczne od umiarkowanej po subarktyczna. Okazy roślinne prezentowane są tutaj w układzie geograficznym oraz ekologicznym. Najwięcej okazów należy do kolekcji Karpat, a...